<%@ LANGUAGE="VBScript" %> <%Option Explicit%> เว็บไซต์โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" - Sanjaithai.in.th
 

 

      

 
Download กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 10

Download กำหนดการโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน

กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่น ๑๐

วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ – วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

- วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ (พิธีปฐมนิเทศเยาวชน) เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

- วันอังคารที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑(พิธีปฐมนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์) เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.

- วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ (พิธีเปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่น ๑๐) ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี-รังสิต เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

- วันจันทร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ (พิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่น ๑๐) เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๘.๐๐ น.

- กำหนดการโดยละเอียดทั้งหมดสามารถดูได้ที่หัวข้อเอกสารเผยแพร่

*****************

      

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
<%=ShowNumberGraphically(GetCurrentHitCount("example", true), 8)%>

 

 
 
เปิดโครงการ"สานใจไทย สู่ใใต้"
รุ่นที่ ๘

       พลเอก เปรมติณสูลานนท์ ประธาน องคมนตรี และรัฐบุรุษ  เป็นประธานใน พิธีเปิด โครงการ"สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๘  พร้อมให้โอวาทแก่เยาวชนจากจังหวัดชายแดน ภาคใต้จำนวน  ๒๔๐  คน
   
                                
 

อ่านต่อ... 

  --------------------------------------------------------------------

    
  

 

  + กระทรวงศึกษาธิการ
  
+ กระทรวงมหาดไทย
  + กระทรวงวิทยาศาสตร์
      และเทคโนโลยี

  +
สภาหอการค้าไทย
  +
สภาอุตสาหกรรม
  +
สมาคมธนาคารไทย
  +
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
  + องทัพไทย
  +
บริษัท True Vision
  
+ องค์การพิพิธภัณฑ์
      วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

  + ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
     (มหาชน)

  + มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
  + เครือซิเมนต์ไทย (SCG)
  + บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
      จำกัด (มหาชน)

  + ธนาคารไทยพาณิชย์
      จำกัด (มหาชน)

  + บริษัท ปตท. จำกัด
      (มหาชน)

  + บริษัทในเครือสหพัฒน์